Llyfr stori Hwyl ar iard yr ysgol

Llyfr stori Hwyl ar iard yr ysgol

I ddathlu’r Diwrnod Rhyngwladol Chwarae cyntaf erioed ar 11 Mehefin 2024, mae ein llyfr stori, Hwyl ar iard yr ysgol, ar gael ar-lein am gyfnod byr.

Mae’r stori am un o rannau pwysicaf y diwrnod ysgol i lawer o blant – amser chwarae. Mae’n anelu i gefnogi plant i wneud yn siŵr bod ganddynt yr hawl i chwarae yn yr ysgol.

Mae’r llyfr stori hwn ar gyfer plant ysgol gynradd a’u rhieni – yn ogystal ag athrawon a staff ysgolion.

Darllen Hwyl ar iard yr ysgol

(Bydd y llyfr stori ar gael ar-lein tan 18 Mehefin)

 

Digwyddiadau Diwrnod Chwarae 2024

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Paratoi ein plant i chwarae’n ddiogel yn yr awyr agored heb oruchwyliaeth – safbwynt rhiant

Erthygl nesaf
English