Syniadau chwarae

Mae’r adran hon yn llawn o syniadau y galli eu defnyddio i ddechrau chwarae. Cei hyd i syniadau ar gyfer chwarae adref neu’r tu allan, gyda dy blentyn dy hun neu gyda grŵp o blant.

Mae’r holl syniadau yma’n rhad. Maen nhw ond yn defnyddio pethau sy’n hawdd cael hyd iddyn nhw yn y tŷ neu’r tu allan – fydd dim angen iti brynu eitemau penodol.

Yn ogystal â llawer o syniadau, cei hefyd hyd i nifer o awgrymiadau yn yr adran hon. Maen nhw’n awgrymu sut – a pham – i gefnogi gwahanol fathau o chwarae, fel chwarae adref, chwarae yn y tywyllwch neu chwarae mewn gwahanol dywydd.

Y diweddaraf

Archwilia'r diweddaraf gan Plentyndod Chwareus

Am chwarae

Deall pwysigrwydd chwarae.

Mae'r adran hon yn llawn gwybodaeth am fuddiannau chwarae ar gyfer pob plentyn ac adnoddau ar gyfer rhieni.

Chwarae yn y gymuned.

Eisiau newid agweddau tuag at chwarae yn dy gymuned?

Yn yr adran hon cei hyd i ganllawiau sut i, cyngor ymarferol ac enghreifftiau ysbrydoledig.

Syniadau chwarae

Angen ysbrydoliaeth i chwarae? Dyma'r union le!

Mae'r adran hon yn llawn syniadau ar gyfer chwarae adref neu'r tu allan.

Ein Blog

Darllen ein herthyglau blog diweddaraf

Gweld mwy

Ein cennad

Ein cennad I helpu oedolion i roi plentyndod hapus, iach i blant drwy chwarae. Bob dydd.

Dysgu mwy
English English