Am chwarae

Yn yr adran Am chwarae cei ddysgu pam fod chwarae’n dda i dy blant neu arddegwyr. Galli ddarganfod mwy am sut y maen dda iddyn nhw a sut mae’n eu helpu i ddatblygu. Cei hyd hefyd i wybodaeth am y gwahanol ffyrdd y mae plant yn chwarae a sut bydd chwarae’n newid trwy gydol plentyndod.

Mae llawer o ffyrdd i gefnogi chwarae plant, waeth beth yw oedran dy blentyn. Bydd ein cynghorion a’n awgrymiadau ymarferol yn dy helpu i deimlo’n barod ac yn hyderus i ddelio gyda sefyllfaoedd a chwestiynau cyffredin.

Mae chwarae i bawb. Mae’n bwysig ar gyfer iechyd a hapusrwydd plant ac arddegwyr yn gyffredinol. Dysga fwy am hawl pob plentyn i chwarae ac i gael eu cynnwys mewn chwarae.

Y diweddaraf

Archwilia'r diweddaraf gan Plentyndod Chwareus

Am chwarae

Deall pwysigrwydd chwarae.

Mae'r adran hon yn llawn gwybodaeth am fuddiannau chwarae ar gyfer pob plentyn ac adnoddau ar gyfer rhien

Learn more

Chwarae yn y gymuned.

Eisiau newid agweddau tuag at chwarae yn dy gymuned?

Yn yr adran hon cei hyd i ganllawiau sut i, cyngor ymarferol ac enghreifftiau ysbrydoledig.

Learn more

Syniadau chwarae

Angen ysbrydoliaeth i chwarae? Dyma'r union le!

Mae'r adran hon yn llawn syniadau ar gyfer chwarae adref neu'r tu allan.

Ein Blog

Darllen ein herthyglau blog diweddaraf

Gweld mwy

Ein cennad

Ein cennad I helpu oedolion i roi plentyndod hapus, iach i blant drwy chwarae. Bob dydd.

Gweld mwy
English English