Syniadau chwarae

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Mae plant yn mwynhau chwarae bob dydd, yn yr haf neu’r gaeaf, ym mhob math o dywydd, weithiau dan do ac weithiau’r tu allan. Mae ein cynghorion yn awgrymu sut y galli fod yn barod ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd i chwarae.

Weithiau, bydd angen iti baratoi rhywfaint neu feddwl ymlaen llaw er mwyn rhoi rhyddid i dy blentyn chwarae. Er enghraifft, gallet ddod â welingtons efo chi pan mae’n edrych fel y gallai lawio neu gasglu pethau’n barod i greu cuddfan. Bydd bod yn barod yn dy helpu di a dy blentyn i gael cymaint o hwyl â phosibl o’r diwrnod.

Archwilia ein cynghorion:

Sut i ddelio gyda risg a diogelwch pan fydd dy blentyn yn chwarae

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Sut i ddelio gyda risg a diogelwch pan fydd dy blentyn yn chwarae

Sut i ddelio gyda chwarae adeiladu a chwalu

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Sut i ddelio gyda chwarae adeiladu a chwalu

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cuddfannau adref

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cuddfannau adref

Sut i ddelio gyda dringo a balansio

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Sut i ddelio gyda dringo a balansio

Sut i ddelio gyda chwarae poitshlyd

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Sut i ddelio gyda chwarae poitshlyd

Sut i gyflwyno tân i dy blentyn

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Sut i gyflwyno tân i dy blentyn

Sut i ddelio gyda chwarae ymladd a chwarae gwyllt

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Sut i ddelio gyda chwarae ymladd a chwarae gwyllt

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae ar ddiwrnod gwlyb

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae ar ddiwrnod gwlyb

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer siglenni

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer siglenni

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae yn y tywyllwch

Cynghorion defnyddiol ar gyfer chwarae

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer chwarae yn y tywyllwch

English English