Chwarae yn y gymuned

Ysbrydoliaeth

Ar draws Cymru, mae llu o enghreifftiau gwych o brosiectau a mannau chwarae. Maent yn cefnogi chwarae mewn amrywiol ffyrdd, gan ymateb i anghenion plant, arddegwyr a’r gymuned. Mae’n bosib nad yw rhai o’r rhain yn parhau i ddigwydd ond efallai y bydd yr enghreifftiau hyn yn dy ysbrydoli i roi tro ar rywbeth tebyg yn dy gymuned.

Gall rhannu enghreifftiau llwyddiannus dy helpu i ddadlau dy achos dros yr hyn hoffet ei wneud. Efallai y gallet ymweld â rhai o’r enghreifftiau hyn i ddysgu mwy a mynd â’r plant yno gyda thi i weld beth maen nhw’n ei feddwl.

Mae’r enghreifftiau hyn o bob math o sefydliadau a grwpiau yng Nghymru, yn cynnwys rhieni, cymdeithasau chwarae, cynghorau, ysgolion, cefn gwlad a sefydliadau diwylliannol. Maen nhw’n arddangos dulliau gwahanol, wedi eu teilwra i’r lleoliad, y plant neu angen penodol yn y gymuned.

Dod â rhannau rhydd i faes chwarae ysgol

Ysbrydoliaeth

Dod â rhannau rhydd i faes chwarae ysgol

Parc Dros Dro Caerdydd Plentyn-Gyfeillgar

Ysbrydoliaeth

Parc Dros Dro Caerdydd Plentyn-Gyfeillgar

Danfoniadau bwyd yn ystod gwyliau’r haf

Ysbrydoliaeth

Danfoniadau bwyd yn ystod gwyliau’r haf

Man chwarae cymunedol diogel

Ysbrydoliaeth

Man chwarae cymunedol diogel

Chwarae amser cinio yn Ysgol Tŷ Ffynnon

Ysbrydoliaeth

Chwarae amser cinio yn Ysgol Tŷ Ffynnon

Ardal chwarae greadigol mewn amgueddfa

Ysbrydoliaeth

Ardal chwarae greadigol mewn amgueddfa

Sesiynau chwarae awyr agored ar gyfer plant ifanc

Ysbrydoliaeth

Sesiynau chwarae awyr agored ar gyfer plant ifanc

Sesiynau chwarae allgymorth yng Nghonwy

Ysbrydoliaeth

Sesiynau chwarae allgymorth yng Nghonwy

Sesiynau chwarae stryd wedi eu harwain gan rieni

Ysbrydoliaeth

Sesiynau chwarae stryd wedi eu harwain gan rieni

Ardal chwarae mewn coetir cyhoeddus

Ysbrydoliaeth

Ardal chwarae mewn coetir cyhoeddus

English English