Boncyrs am concyrs

Trwy ein ymgyrch Prosiect Chwarae’r Hydref rydym yn mynd yn boncyrs am concyrs!

 Pam concyrs?

Fel rhan o Prosiect Chwarae, rydym eisiau dangos bod yr Hydref yn amser perffaith i fynd allan i chwarae ac archwilio. Un gêm rydym yn canolbwyntio arni yw concyrs.

 Gan bod iechyd emosiynol a chorfforol mor bwysig i hapusrwydd a datblygiad plentyn, rydym yn canolbwyntio ar chwarae concyrs gan ei bod yn annog plant i fynd allan i gael awyr iach, a’u tynnu oddi wrth sgriniau ... ac wrth gwrs rhoi cyfle i’r gêm fod yn boblogaidd eto!

 Methu cofio sut i chwarae concyrs?

 Rydym wedi creu fideo i’ch atgoffa!

Chwarae concyrs cam wrth gam:

  • Beth sydd ei angen ar gyfer gêm o concyrs
  • Sut i baratoi am gêm o concyrs
  • Sut i chwarae.

A nawr byddwch chi yn barod i frwydro!

Sut all ai gymryd rhan?

Rydym eisiau gweld chi yn mynd yn boncyrs am concyrs. Tagia ni ar y cyfryngau cymdeithasol – Facebook, Instagram a Twitter – a defnyddia’r hashnod #ProsiectChwarae fel y gallwn ni ei rannu! 

Mae’n gwefan yn llawn awgrymiadau a chynghorion defnyddiol ar gyfer annog eich plant i fynd allan, chwarae ac archwilio yr hydref yma – o sut i baratoi dy blentyn i chwarae’r tu allan yn ddiogel ac yn hyderus, i sut i ddelio gyda chwarae ymladd a chwarae gwyllt, i syniadau am bethau all eich plentyn chwarae gyda nhw.

Chwarae ar hyd y lle

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Ble oeddet ti’n chwarae pan oeddet ti’n fach?

Erthygl nesaf
English