Digwyddiadau Diwrnod Chwarae 2024

Digwyddiadau Diwrnod Chwarae 2024

Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae yn y DU. Eleni, mae Diwrnod Chwarae’n digwydd Ddydd Mercher 7 Awst. Mae’n gyfle i ddathlu hawl plant i chwarae ac i atgoffa pawb am bwysigrwydd chwarae ar Ddiwrrnod Chwarae, a phob dydd.

Ar Ddiwrnod Chwarae, bydd mudiadau ledled Cymru a gweddill y DU yn trefnu digwyddiadau i ddathlu hawl plant i chwarae. Mae’r digwyddiadau yn cynnig cyfle gwych i blant a theuluoedd fynd allan i chwarae. Mae digwyddiadau Diwrnod Chwarae yn amrywio o bicnic tedi bêrs yn y parc i ddathliadau tref-gyfan – a phopeth yn y canol!

Digwyddiadau yn dy ardal di

I dy helpu di i gynllunio ar gyfer Diwrnod Chwarae, rydym yn rhannu gwybodaeth am rai digwyddiadau sydd ar agor i’r cyhoedd ac sy’n rhad ac am ddim i’w mynychu:

Sir Benfro

Diwgyddiad: Playday 2024
Trefnydd:
Cyngor Sir Benfro
Lleoliad: Llys Y Fran, Clarbeston Road, Sir Benfro, SA63 4RR
Dyddiad: 7 Awst 2024
Amser dechrau a gorffen: 10:00am to 3:00pm
Cyswllt: Alys Lewis, Cyngor Sir Benfro

Diwrnod i ddathlu chwarae – rydym wedi cynllunio diwrnod cyffrous, gyda gweithgareddau am ddim ar gyfer y teulu cyfan. Gyda peintio wynebau, helfa chwilog, cestyll neidio a mwy! Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Dysgwch fwy

Blaenau Gwent

Digwyddiad: Diwrnod Chwarae
Trefnydd: Tîm Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin
Lleoliad: Tŷ a pharc Bedwellty, Tredegar, NP22 3XN
Dyddiad: 7 Awst 2024
Amser dechrau a gorffen: 11:00am to 3:00pm
Cyswllt:
Sharon Cargill, Tîm Chwarae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Bydd Blaenau Gwent yn dod yn fyw gyda sŵn plant yn chwarae i ddathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol. Mynediad am ddim a gweithgareddau am ddim – hwyl i bawb yn y teulu ac i bob oedran!

Dysgwch fwy

Bro Morgannwg

Digwyddiad: Vale Play Team and Partners Celebrate National Play Day 2024
Trefnydd:
Tîm Chwarae'r Fro
Lleoliad: Gladstone Gardens, Gladstone Rd, y Bari, CF62 8DD
Dyddiad: 7 Awst 2024
Amser dechrau a gorffen: 11:00am to 3:00pm
Cyswllt: Tîm Datblygu Chwarae'r Fro

Ymunwch â Thîm Chwarae’r Fro a phartneriaid i ddathlu Diwrnod Chwarae 2024 gyda adeiladu cuddfannau, modelu jync, dinas cardbord, a llawer mwy o hwyl ar gyfer y teulu cyfan. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni – edrychwn ymlaen i’ch croesawu i’n digwyddiad llawn hwyl, rhad ac am ddim, i’r teulu cyfan!

Dysgwch fwy

Castell-nedd Port Tablot

Digwyddiad: NPT Family Fun Day
Trefnydd:
 Tîm Teulu Castell-nedd Port Talbot
Lleoliad: Cwrt Herbert Leisure Centre, Neath Abbey Road, Castell Nedd SA10 7BR
Dyddiad: 7 Awst 2024
Amser dechrau a gorffen: 10:30am tan 3:30pm
Cyswllt: Teulu CNPT

Diwrnod allan rhad ac am ddim i’r teulu gyda amrywiaeth o weithgareddau, crefftau, castell neidio, peintio wynebau a llawer mwy! Newydd y flwyddyn yma – ystafell synhwyraidd tawel ar gyfer rheini ble mae’r sŵn a phrysurdeb y brif neuadd yn ormod.

Dysgwch fwy

Ynys Môn

Digwyddiad: Diwrnod Cendlaethol Chwarae Ynys Môn
Trefnydd:
Tîm Gofal Plant a Chwarae Cyngor Sir Ynys Môn
Lleoliad: Clwb Rygbi Llangefni Rugby Club, Cae Smyrna, Glanhwfa Road, Llangefni, Ynys Môn LL77 7EU
Dyddiad: 7 Awst 2024
Amser dechrau a gorffen: 10:00am tan 2:00pm
Cyswllt: Kimberley Coll a Anne Williams, Cyngor Sir Ynys Môn

Mae gan pob plentyn ar hawl i chwarae – ar Ddiwrnod Chwarae a phob dydd. Yma ar Ynys Môn rydym yn dathlu 'Diwylliant Plentyndod' drwy gydweithio â sawl asiantaeth a gwneud Diwrnod Chwarae mor gynhwysol â phosibl i bawb fynychu, dathlu amrywiaeth ac adeiladu perthnasoedd. Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim ar fynediad

Dysgwch fwy

Nodyn: wrth i Diwrnod Chwarae agosáu byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda digwyddiadau newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi, felly cofia ddod yn ôl yn rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Dathlu gyda theulu a ffrindiau

Hefyd, os nad oes digwyddiad cyhoeddus yn digwydd yn dy ardal di, beth am ddathlu gyda dy deulu gartref, neu gwrdd â ffrindiau yn y parc, maes chwarae neu’r traeth, i gael diwrnod yn llawn chwarae. Os wyt ti'n edrych am awgrymiadau chwareus, cymer gip olwg ar yr adran Syniadau chwarae.

Am y wybodaeth ddiweddaraf – ac i rannu sut wyt ti'n dathlu – defnyddia'r hashnod #DiwrnodChwarae2024 ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mwy o wybodaeth am Diwrnod Chwarae

Yn ôl i’r holl erthyglau

Llyfr stori Hwyl ar iard yr ysgol

Erthygl nesaf
English