Syniadau chwarae dan do ar gyfer hanner tymor

O ran chwarae yn ac o gwmpas y cartref, o dro i dro efallai y bydd angen ychydig o help arnynt i benderfynu beth i’w chwarae. I helpu gyda hyn, rydym wedi tynnu at ei gilydd rhestr o dudalennau o’n gwefan sy’n llawn syniadau chwarae a gemau sy’n berffaith ar gyfer hanner tymor.

Syniadau chwarae ar gyfer rhieni 

Mae gemau fel helfa drysor a sgots yn y t?, sydd heb reolau neu sydd ddim angen dawn benodol yn hwyl i bob aelod o’r teulu.

Darganfod mwy

35 syniad chwarae dan do

Rhestr o syniadau ar gyfer chwarae yn y cartref – gan gynnwys creu cwrs rhwystrau, cael te parti a disgo yn y gegin. Beth am lawrlwytho ac argraffu’r rhestr?

Darganfod mwy

50 syniad chwarae dan do 

Rhagor o syniadau chwarae dan do, gan gynnwys argraffu a phaentio gyda swigod, delwau cerddorol a gwersylla dan do neu yn yr ardd.

Darganfod mwy

Syniadau ar gyfer chwarae o gwmpas dy gartref

Ambell syniad chwarae hwyliog, hawdd y gall dy blentyn eu mwynhau gartref yn ystod amser bath ac amser bwyd – yn ogystal ag awgrymiadau ar sut y gall dy blentyn ymuno mewn tasgau o gwmpas y cartref.

Darganfod mwy

Lliwio

Detholiad o gart?ns chwareus y gellir eu hargraffu ar gyfer eu lliwio – a’u rhannu gyda phlant ac oedolion eraill hefyd.

Darganfod mwy

Canllaw chwarae adref

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Amser sgrîn

Erthygl nesaf
English