Chwarae gartref yn ystod y gwyliau

Mae’n bwysig i dy blentyn i gael seibiant o’i drefn arferol, gan gynnwys yr ysgol, o bryd i’w gilydd. Mae cael yr amser, lle a’r cyfle i chwarae’n hapus yn galluogi plant i ymlacio, troi i ffwrdd o waith ysgol a phrosesu eu meddyliau a’u teimladau eu hunain…

Mae'r gwyliau ysgol yn amser gwych i blant ymlacio a chael hwyl, ond i rieni gall jyglo gofal plant a gwaith neu tasgiau eraill fod yn heriol. Mae gweithio gartref yn rhoi’r hyblygrwydd i rieni fod gyda’u plant, ond weithiau gall deimlo fel bod dy blentyn yn cael ei adael i ddifyrru ei hun am rannau helaeth o’r dydd.

Paid â digalonni – mae caniatáu i dy blentyn chwarae’n annibynnol mewn amgylchedd saff a diogel yn beth da. Mewn gwirionedd, mae chwarae annibynnol o gwmpas y cartref yn rhoi cyfle i blant fod yn greadigol a defnyddio eu dychymyg. Mae'n rhoi ymdeimlad o ryddid iddynt lle gallant reoli eu chwarae yn hytrach na chael eu harwain gan oedolion a darganfod beth maent yn ei fwynhau.

Mae’n ddealladwy bod yn bryderus am lanast neu s?n, yn enwedig i rieni sy’n gweithio gartref. Gall gosod ychydig o ffiniau ymlaen llaw leihau’r straen yma – ond cofia bod chwarae swnllyd a phoitshlyd yn rhan naturiol o blentyndod. Mae'n dangos bod dy blentyn yn dangos diddordeb ac yn hyderus yn ei chwarae.

Os oes angen ychydig o anogaeth ar dy blentyn i chwarae’n annibynnol gartref yr hanner tymor hwn, beth am gymryd ysbrydoliaeth o’n tudalennau syniadau.

50 o syniadau chwarae dan do

Llawer o syniadau chwarae dan do, gan gynnwys argraffu a phaentio gyda swigod, delwau cerddorol a gwersylla dan do neu yn yr ardd.

Darganfod mwy

Syniadau ar gyfer chwarae adref

Ambell syniad chwarae hwyliog, hawdd y gall dy blentyn eu mwynhau gartref yn ystod amser bath ac amser bwyd – yn ogystal ag awgrymiadau ar sut y gall dy blentyn ymuno mewn tasgau o gwmpas y cartref.

Darganfod mwy

Sut i ddelio gyda chwarae poitshlyd

Pam fod fy mhlentyn yn hoffi gwneud llanast? Buddiannau chwarae poitshlyd a sut i ddelio gyda dy bryderon fel rhiant.

Darganfod mwy

Syniadau chwarae awyr agored

Syniadau ar gyfer chwarae mewn mannau awyr agored, megis chwarae yn yr ardd.

Darganfod mwy

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer cuddfannau yn y cartref

Mae creu cuddfan - a chwarae ynddi - yn hoff weithgaredd gan blant o bob oed. Mae’n hawdd iawn creu cuddfan gyda phethau sydd yn y cartref.

Darganfod mwy

 

Awgrymiadau anhygoel i chwarae ym myd natur a’i fwynhau gyda phlant o bob oedran

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Hiwmor mewn chwarae

Erthygl nesaf
English