Chwarae yn y gymuned

Yn yr adran Chwarae yn y gymuned cei hyd i ganllawiau sut i, cyngor ymarferol ac enghreifftiau ysbrydoledig. Rydym wedi eu dewis er mwyn helpu i gynyddu a gwella cyfleoedd chwarae ar gyfer y plant a’r arddegwyr yn dy gymuned.

Bydd yr adran hon yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb gwella chwarae yn eu cymdogaeth leol, yn cynnwys:

  • Cynghorau cymuned
  • Grwpiau cymunedol
  • Grwpiau Gwarchod Cymdogaeth
  • Rhieni, neiniau, teidiau, mam-guod a thad-cuod, a gofalwyr
  • Pobl sy’n gweithio gyda phlant, arddegwyr a theuluoedd
  • Cymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr
  • Cynghorwyr tref a chymuned.

Efallai y byddi am adnewyddu neu wella gofod chwarae sy’n bodoli eisoes neu greu un newydd. Efallai y byddi am gynyddu ymwybyddiaeth neu godi arian neu ddechrau ymgyrch i gefnogi chwarae. Neu, efallai dy fod yn chwilio am syniadau ac enghreifftiau i dy ysbrydoli. Bydd yr adran hon o’r wefan yn dy helpu i ddod o hyd i’r hyn yr wyt ei angen.

Y diweddaraf

Archwilia'r diweddaraf gan Plentyndod Chwareus

Am chwarae

Deall pwysigrwydd chwarae.

Mae'r adran hon yn llawn gwybodaeth am fuddiannau chwarae ar gyfer pob plentyn ac adnoddau ar gyfer rhieni.

Chwarae yn y gymuned.

Eisiau newid agweddau tuag at chwarae yn dy gymuned?

Yn yr adran hon cei hyd i ganllawiau sut i, cyngor ymarferol ac enghreifftiau ysbrydoledig.

Syniadau chwarae

Angen ysbrydoliaeth i chwarae? Dyma'r union le!

Mae'r adran hon yn llawn syniadau ar gyfer chwarae adref neu'r tu allan.

Ein Blog

Darllen ein herthyglau blog diweddaraf

See more

Ein cennad

Ein cennad I helpu oedolion i roi plentyndod hapus, iach i blant drwy chwarae. Bob dydd.

Dysgu mwy
English English