Gemau hwyliog a syniadau chwareus i roi tro arnynt

Mae’r e-lyfr Haf o Hwyl yn llawn gemau hwyliog a syniadau chwareus er mwyn helpu plant i gael fwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl drwy’r haf. 

Er mwyn creu’r e-lyfr, gofynnodd Comisynydd Plant Cymru a Chwarae Cymru i blant a phobl ifanc ar draws Cymru rannu eu hoff gêm i’w chwarae.

Cymrwch olwg ar yr e-lyfr Haf o Hwyl

 

Rhowch gyfle i blant chwarae tu hwnt i gatiau’r ysgol

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

25 syniad chwarae gorau ar gyfer gwyliau’r haf

Erthygl nesaf
English