25 syniad chwarae gorau ar gyfer gwyliau’r haf

Yr haf hwn, rydym yn annog teuluoedd i helpu eu plant fwynhau haf o chwarae drwy gydol gwyliau’r haf.

Er mwyn helpu oedolion i roi haf llawn hwyl a chwarae i blant, dyma ein 25 syniad chwarae gorau sy’n syml a ddim yn costio rhyw lawer:

 1. Chwarae gêm o tic
 2. Chwarae cuddio
 3. Chwarae ‘sgots
 4. Creu cuddfan
 5. Dringo coeden
 6. Rolio lawr ochr bryn
 7. Cael ras berfa
 8. Rhedeg ar ôl swigod
 9. Creu cacen fwd
 10. Cael brwydr gyda d?r
 11. Creu car, castell neu long gofod gyda bocsys cardbord
 12. Chwarae mae’r llawr yn lafa
 13. Gwisgo i fyny
 14. Cynnal picnic tedi bêrs
 15. Cael hwyl gyda sialc
 16. Chwarae delwau cerddorol
 17. Gwersylla yn yr ardd
 18. Creu offerynnau cerdd gyda hen eitemau o’r t?
 19. Creu g?yl gerddorol
 20. Cael hwyl gyda balwnau – cadw’r bal?n oddi ar lawr a rasys gyda balwnau rhwng eich coesau
 21. Creu llun argraffu gyda’r bysedd neu’r dwylo
 22. Creu pypedau sanau
 23. Mynd ar helfa pryfetach
 24. Creu cwrs rhwystrau
 25. Mynd ar helfa drysor.

Cymryd rhan

Rydym am glywed am hoff syniadau chwarae eich plant ar gyfer yr haf – rhannwch gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #HafOChwarae.

Gemau hwyliog a syniadau chwareus i roi tro arnynt

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer dathlu Diwrnod Chwarae

Erthygl nesaf
English