Beth am chwarae yr hanner tymor hwn?!

Ewch allan i archwilio, chwarae a chael hwyl yr hanner tymor hwn! Mae cael plant y tu allan i chwarae, defnyddio eu dychymyg, ac archwilio yn bwysig ar gyfer eu lles, eu gwytnwch a'u datblygiad – yn ogystal â’u hapusrwydd.

Dyma rai syniadau gan deulu Lewis am chwarae yn yr awyr agored, ymgysylltu â natur, a dod i adnabod y byd o'ch cwmpas.

Chwilio am ragor o syniadau chwarae i geisio’r hydref hwn? Rhowch gynnig ar rhain:

 • Chwarae ‘Pooh sticks’
 • Creu siapiau cysgod
 • Chwilio am bethau hydrefol wrth fynd am dro
 • Creu cuddfan
 • Mynd ar helfa sborion
 • Cerfio pwmpen
 • Chwarae cuddio yn y tywyllwch
 • Dal dy gysgod
 • Neidio mewn pyllau
 • Gwylio’r sêr.
 • Cynnig Gofal Plant Cymru yn cefnogi teuluoedd gyda chostau gofal plant

  Erthygl flaenorol
  Yn ôl i’r holl erthyglau

  Rhowch gyfle i blant chwarae tu hwnt i gatiau’r ysgol

  Erthygl nesaf
  English