Ffyrdd syml o chwarae gartref

Mae yna lawer o ffyrdd syml, hawdd i dy blentyn chwarae a chael hwyl gartref. Gall plant wneud defnydd creadigol o unrhyw ofod sydd ar gael – hyd yn oed gornel mewn ystafell – os ydynt yn cael rhyddid i chwarae a rhywfaint o deganau neu bethau eraill i helpu eu dychymyg.

Yn aml, y pethau symlaf rydyn ni'n eu gwneud sy'n gallu troi'n fwyaf o hwyl a sbri!

Dyma rai syniadau gan y teulu Hamilton ar gyfer ffyrdd syml o chwarae ac annog dychymyg dy blentyn o gwmpas y cartref.

Chwilio am ysbrydoliaeth i gefnogi chwarae dy blentyn gartref? Rhowch gynnig ar rhain:

 1. Rasys “ŵy” ar lwy (dim angen wyau go iawn - bydd pêl ping-pong yn gweithio’n iawn)
 2. Actio stori allan o lyfr
 3. Brwydr glustogau dan fwgwd (blindfold) – gwisgo hwdis y tu ôl ymlaen
 4. Addurno canhwyllau
 5. Chwarae llif draws (Cat’s cradle)
 6. Dal y dylwythen deg (gan ddefnyddio tortsh a’i goleuo mewn ystafell dywyll)
 7. Gemau clapio
 8. Brwydr cyrc … tebyg i frwydr fwyd ond gyda llai o lanast!
 9. Tynnu lluniau a lliwio i mewn
 10. Gwisgo i fyny
 11. Mae’r llawr yn lafa
 12. Mi welaf i, â’m llygad bach i…
 13. Sioe ffasiynau
 14. Chwarae cuddio
 15. Chwarae Sgots (Hopscotch) – creu’r grid gyda thâp ar lawr
 16. Modelu jync gydag eitemau tŷ heb fod yn rhy fawr
 17. Disgo yn y gegin
 18. Creu ceir, cestyll neu longau gofod gyda bocsys cardboard
 19. Creu cuddfannau
 20. Creu awyrennau papur
 21. Creu bydoedd bychain gyda dinosoriaid, ceir bach, anifeiliaid bach
 22. Cadeiriau cerddorol
 23. Cwrs rhwystrau – gan ddefnyddio clustogau’r soffa, cadeiriau
 24. Ping-pong neu bêl foli gyda pêl chwyddadwy
 25. Chwarae ysgol, caffi, swyddfa, siop, trin gwallt
 26. Creu perfformiad
 27. Carreg / papur / siswrn
 28. Drymiau sosbannau
 29. ‘Simon says’
 30. Sgipio neu Sgipio Ffrengig (gydag elastig)
 31. Pypedau sanau
 32. Sledio lawr grisiau mewn bocsys cardbord a chasys gobenyddion
 33. Cerrig sarn gyda chlustogau
 34. Te parti / picnic dan do
 35. Helfa drysor

Sawl un all dy deulu di ei wneud?

Gall ein rhestr 35 syniad chwarae dan do cael eu hargraffu a'u rhannu.

Syniadau hawdd, di-straen ar gyfer chwarae yn yr awyr agored

Erthygl flaenorol
Yn ôl i’r holl erthyglau

Gall plant ac arddegwyr ddweud eu dweud drwy Senedd Ieuenctid Cymru

Erthygl nesaf
English